….A WINDYMOVE szélgenerátorok a legmagasabb elérhető hozamra lettek tervezve..WINDYMOVE wind generators are designed for the highest available yield…. 

….A Windymove szélgenerátor család számos mérnök és kutatóintézet sok ezer órányi fejlesztői munkáját tartalmazza. Termékeink műszaki fejlettségét több ezer kísérleti modellezésnek köszönheti, melynek során optimalizálták a szárnyak formáit és azok állásszögeit. Ez a mi titkunk, nem több. 

A piacon található egyik legnagyobb hatásfokot értük el. 

A szélből kinyert teljesítményünk 36% - a hasznosítható 59,2% elméleti maximumból. Ez ma az egyik legkiemelkedőbb hozam. Összehasonlításként: egy átlagos vagy vízszintes tengelyű szélturbina kb. 20-22% -os hatásfokot ér el, és a termelést is viszonylag erős szélben kezdi el.
Egy másik probléma, hogy a szél sosem egyenletesen fúj. A leghatékonyabban a folyton változó erősségű és irányú szelet nagy felületű, nagy tömegű, nagy tehetetlenségű, egyenletesen termelő szerkezetekkel lehet kihasználni, amelyek lendületből "ugorják át" a kihagyásokat, irányváltásokat. És persze egy területen egy nagy turbina súrlódási  veszteségei is kisebbek, mint több kicsié.

..

The Windymove wind generator family includes many engineers and research institutes with many thousands of hours of development work.  The technical development of our products is due to thousands of experimental models, optimizing the wings and their angles.  This is our secret, not more.

One of the biggest gains on the market is achieved.

36% of the wind's output can be utilized at 59.2% of the theoretical maximum. This is one of the most outstanding returns today. For comparison: an average or horizontal axis wind turbine approx achieves 20-22% efficiency and starts production in a relatively strong wind.
Another problem is that the wind never blows evenly. Most efficiently, the ever-changing force and direction of the wind can be utilized with large surface, large inertia, evenly generating structures that "skip" passages of impulse and directional changes. ….

….Kifinomult műszaki megoldások..Sophisticated technical solutions….

….Intelligens vezérlés: Az alacsony termelési szélsebesség kulcsa a rotor optimális fordulatszámon tartása. Az intelligens vezérlés biztosítja a tekercsek optimalizált termelési kiterhelését, ezzel igazodva az éppen fújó szél sebességéhez. Erős szélben a termelés fokozásával egyrészt visszafékezi a rotort az optimális fordulatszámra, másrészt biztonsági fékként is funkcionál: fiktív teheléseket kapcsol be a fékhatás céljából a kritikus szélsebességnél.

A fékrendszer automatikus. A kritikus szélsebességnél a vezérlés elektronikus terhelésekkel visszafékezi a turbinát – ezzel védve az Ön befektetését.

A gyorsítófokozatot professzionális bolygómű adja. Erre azért van szükség, hogy rotor a generátort optimális fordulatszámon tartsa.

A generátor a legfejlettebb légmagos és önhűtő konstrukció. A tekercsek fixen állnak egy hermetikusan szigetelt fészekben.

..

Intelligent control: The key to generating electricity at low wind speed is to keep the rotor at optimum speed.  Intelligent control ensures optimized production coverage of the coils, adjusting to the speed of the blowing wind.  In a strong wind, by boosting production, it rocks the rotor at optimum speed, and also acts as a safety brake: it enters fictitious loads for the braking effect at critical wind speeds.

The braking system is automatic.  At critical wind speed, the controller retards the turbine by electronic loads - protecting your investment.

Acceleration is provided by a mechanical gear change system. This is required for the rotor to keep the generator at optimum speed.

The generator is the most advanced air-core and self-cooling construction.  The coils are fixed and hermetically sealed. ….

….A légmagos generátor ultratartós kivitelben. ..The generator is in an ultralight version…..

….A légmagos generátor ultratartós kivitelben. ..The generator is in an ultralight version…..

….A bolygómű, amely rotor fordulatszámát többszörözi meg. ..Gear change that multiplies the rotary speed….

….A bolygómű, amely rotor fordulatszámát többszörözi meg. ..Gear change that multiplies the rotary speed….

….A biztonsági fék. Szereléskor, beállításkor állóra kell fékezni a rotort. ..The safety brake. When installing or adjusting, the rotor has to be stopped…..

….A biztonsági fék. Szereléskor, beállításkor állóra kell fékezni a rotort. ..The safety brake. When installing or adjusting, the rotor has to be stopped…..

100 % INOX

….A környezeti hatásoknak legjobban kitett szárnyak, merevítők, csapágyak a legmagasabb minőségű INOX rozsdamentes acélból készültek. A számítógépvezérelt élhajlítás extramerevséget biztosít ennek a szárnyformának. ..The most exposed wings, stiffeners, and bearings are made of the highest quality stainless steel. The computer-controlled extrusion provides stiffness to this wing shape. ….

IMG_3839.jpg
IMG_3701.jpg
IMG_4073.jpg
IMG_3971.jpg

Az élhajlított szárnyak sokkal merevebbek, mint az ívhajlítottak.

IMG_0310.jpg
IMG_0305.jpg

….Gyártmányainkra Ön legalább annyira büszke lesz, mint mi. ..With our products you will be as proud, as we are. ….

….Gyártóüzemünkben magasan képzett szakemberek és csúcstechnológiát képező megmunkáló gépek biztosítják az állandó minőséget. Minden termékünk CE megfelelősséggeI bír és az ISO szabvány garantálja a kifogástalan terméket. Turbináink élettartama minimum 30 év. Minden részegység cserélhető, javítható és újrahasznosítható. Önbeálló csapágyak, porszórt festésű masszív vázszerkezet. Saválló szárnyak, merevítők, és burkolatok.

..

In our production plant, high-skilled professionals and state-of-the-art machines ensure constant quality. All our products have CE conformity and the ISO standard guarantees the perfect product. Turbine life is at least 30 years. Each component can be exchanged, repaired and recycled. Self-aligning bearings, surface treated, strong frame construction. Acid proof wings, stiffeners and covers. ….

IMG_0371.jpg
IMG_0386.jpg
IMG_3692.jpg

….Halkabb mint a környezete..It's quieter than your environment….

….A szélturbinák esetében az egyik legkritikusabb tényező környezetre gyakorolt zajhatás. Ebben is kiemelkedően teljesítünk. Hybrid turbináink nem vágnak bele függőlegesen a légáramba, mint a vízszintes tengelyű szélgépek, ezért  gyakorlatilag nincs zajhatásuk, nincs az a jól ismert 35-50 decibeles zavaró surrogás. A WINDYMOVE szélgenerátorok emiatt a sűrűn beépített városi felhasználásra is tökéletesek. Mivel gyakorlatilag nincs hangjuk, és nagyon magas a területre vetített energisűrűségük, kézenfekvő választás például egy társasház számára, és ideális kiegészítése is lehet egy napelemtelepítésnek.

..

One of the most critical factors for wind turbines is environmental noise. We are performing well in this. Our hybrid turbines do not fall vertically into the air stream like horizontal axis turbines, so they have virtually no noise, no well-known disturbing surplus of 35-50 decibels. WINDYMOVE wind generators are therefore perfect for densely integrated urban applications. Since they have virtually no sound and have very high energy density in the area, they are a smart choice and can be an ideal addition to solar panels. ….

….Magas szintű technikai megoldások..High-level technical solutions….

….Szélgenerátoraink gyártásához a legmodernebb eszközöket használjuk..We use the most modern tools to produce our wind generators….

IMG_0301.jpg
IMG_4304.jpg
IMG_4114.jpg