....ISMERKEDJEN MEG LEGÚJABB FEJLESZTÉSŰ SZÉLTURBINÁINKKAL!..INTRODUCING THE LATEST DEVELOPMENT IN THE FIELD OF WIND TURBINES!....

….Turbináink megalkotását az elérhető legnagyobb energiahozam motiválta. ..The construction of our turbines was motivated by the highest available energy yield. ….

….A turbináink formája több ismert turbinaforma optimális  ötvözete,  azaz  hibridje - a tipusnevek is erre utalnak. Az évtizedes fejlesztések alatt több mint 300 formát, méretet és állásszöget modelleztek és analizáltak ki mérnökeink.

 A lehető legnagyobb hatásfokot az úgynevezett VORTEX hatás optimalizálásával érték el. Ez az aerodinamikai jelenség szárnyak forgásterén belül üzemszerűen jelentkező turbulenciák szívó hatása, mely nyomáscsökkenést okoz belül, míg kívül ugye ott a szélnyomás. Ez egyfajta mechanikai öngerjesztés, mellyel elképesztően magas, 36%-os hatásfokot ért el. ..The shape of our turbines is the optimum alloy of hybrids of known turbine forms - the type names also refer to this.  During decades of development our engineers has modeled and analyzed more than 300 shapes, sizes and angles. 

They achieved the highest possible efficiency by optimizing the so-called VORTEX effect. This aerodynamic phenomenon is the suctioning effect of turbulence within the rotational range of the wings, causing pressure drop inside, while outside there is wind pressure. It is a kind of mechanical self-excitation, which is amazingly high, with a 36% efficiency. ….

IMG_0361.jpg

....Függőleges szárnyak..Vertical Wings….

….A legtöbb szélturbinával, szélerőművel ellentétben a WINDYMOVE szélgenerátorok szárnyai függőlegesek, így nem kell a szélbeállással foglalkozni. Fújhat bármerről a szél, nincs beállási időveszteség.

Intelligens vezérlés gondoskodik róla, hogy már nagyon alacsony, 2,5 m/s-os szélnél elkezdjen termelni a berendezés. A vezérlés a generátor tekercseinek fokozatos kiterhelésével teszi lehetővé, hogy alacsony szélsebességnél ne fékezze állóra a rotort a visszaható terhelési elektromágneses fékerő. 

További előny, hogy a függőleges lapátok nem vágnak bele a légáramba, amely sokkal hatékonyabb és halkabb működést eredményez. Ezért csupán 3 dB a zajkibocsátás.
A 3db zajkibocsátás gyakorlatilag az ember által hallható tartományon kívül esik. A falevelek zizegése vagy az emberi beszédhang is hangosabb nála, így egy panelház vagy társasház tetején sem zavarják a lakókat. Használatukkal nagyon jelentős költséghatékonyság érhető el. ..

In contrast to most wind turbines, the WINDYMOVE wind generators have vertical wings, so you do not need to deal with the wind, the wind can blow in any direction, there is no losing time.

Intelligent control ensures that the unit starts to produce at very low 2.5 m / s wind. The control allows the progressive extension of the generator coils to allow the rotor to withstand the backward electromagnetic braking force at low wind speed.

Another advantage is that the vertical blades do not penetrate the air stream, which results in much more efficient and quieter operation. Therefore, only 3 dB is the noise emission.
The 3d noise emission is virtually beyond the human range. The flutter of the leaves or the human voice is louder, so they do not disturb the inhabitants at the top of commercial and residential premises. Very significant cost-effectiveness can be achieved with their use. ….

IMG_3815.jpg

….A Vortex hatás, valamint a berendezés vezérlése teszi lehetővé azt a kiemelkedő hozamot, ami kiemel bennünket a mezőnyből.

A szélturbinák esetében az egyik legkritikusabb tényező környezetre gyakorolt zajhatás. Ebben is kiemelkedően teljesítünk.
Hybrid turbináink nem vágnak bele függőlegesen a légáramba, mint a vízszintes tengelyű szélgépek, ezért gyakorlatilag nincs zajhatásuk, nincs az a jól ismert 35-50 decibeles zavaró surrogás. A WINDYMOVE szélgenerátorok emiatt a sűrűn beépített városi felhasználásra is tökéletesek. Mivel gyakorlatilag nincs hangjuk, és nagyon magas a területre vetített energisűrűségük, kézenfekvő választás például egy társasház, vagy egy torny jellegű műtárgy számára, és ideális kiegészítése lehet egy napelemtelepítésnek is. ..

The Vortex effect and the control of the system make it possible to achieve the outstanding yield that excites us from the field.

One of the most critical factors for wind turbines is environmental noise.  We are performing well in this. Our hybrid turbines do not fall vertically into the air stream like horizontal axis winders, so they have virtually no noise, no well-known disturbing surplus of 35-50 decibels. WINDYMOVE wind generators are therefore perfect for densely integrated urban applications. Since they have virtually no sound and have very high energy density in the area, they are a smart choice and can be an ideal addition to solar panels. ….